Школата на студентите и преподавателите от Юридическия факултет на Софийски университет “Модерното общество”

За Школата

Събирайки в неформална атмосфера преподаватели, студенти, докторанти и практикуващи юристи, семинарът се утвърди като форум за свободен обмен на идеи и дискутиране по проблеми на съвременното общество.

Школата “Модерното общество” обогатява традиционната университетска образователна практика, като дава възможност за творческа изява на студенти, които влизат в нетипичната за тях роля на лектори.

В семинара вземат участие студенти от Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, които представят свои разработки по избрани от тях актуални проблеми на юридическата наука и практика.

 

Последни новини

 • Пътуващи София - с.о. Арапя, гр. Царево ОБНОВЕНО

  Прочети повече
 • Програма

  Прочети повече
 • КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ

  Прочети повече
 • 28-ма младежка научна школа "Модерното общество"

  28-то издание на Младежката научна школа на студентите и преподавателите на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се състои от 6 до 13 септември 2017 г. в ...

  Прочети повече
 • Школата “Модерното общество” обогатява традиционната университетска

  Oбразователна практика, като дава възможност за творческа изява на студенти, които влизат в нетипичната за тях роля на лектори. В семинара вземат участие студенти от Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”...

  Прочети повече
 • 27-ма научна младежка школа

  Скъпи колеги, 27-то издание на Младежка научна школа на студентите и преподавателите на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе от 6 до 11 септември 2016 г. в комплекс „Arapya Sun Resort“, с.о. Арапя, гр. Царево....

  Прочети повече

Правила и Условия

 • Да сте студент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
 • Да имате успех от предходните два семестъра не по-малко от 4.50.
 • До 20 юли 2017 г. да представите кратко резюме на свободно избран от Вас актуален проблем на правната теория и практика. Разработката следва да е в контекста на определената за  настоящото издание тема  - „Право и морал“. 
 • Школата покрива изцяло разноските за 7 нощувки с пълен пансион.

Класирането се извършва от преподаватели от Юридическия факултет. Избраните разработки могат да бъдат изготвени самостоятелно или в съавторство до трима души. Те ще бъдат представени и дебатирани в рамките на семинара, след което ще бъдат публикувани на интернет страницата на Школата.

 • С изпращането на резюмето, всеки участник декларира, че:
 1. съответната разработка е подготвена лично от него и по повод на участието в Младежката научна школа „Модерното общество”;
 2. същата не е предмет на изпълнение на ангажименти към трети лица и не е създадена с помощта на трети лица, които не са изрично посочени в нея;
 3. всички идеи и откъси, заимствани от други произведения, както и източниците, посочени в библиографската справка към разработката, са точно цитирани в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗАПСП;

Присъствието на всички мероприятия в рамките на семинара е задължително!

 

Кандидатстване

Въведете данни за втори и трети кандидат

Контакти

E-mail: info@shkolata.com

Форма за контакт