Школата “Модерното общество” обогатява традиционната университетска

2017-06-21

Oбразователна практика, като дава възможност за творческа изява на студенти, които влизат в нетипичната за тях роля на лектори. В семинара вземат участие студенти от Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”...

 

Oбразователна практика, като дава възможност за творческа изява на студенти, които влизат в нетипичната за тях роля на лектори. В семинара вземат участие студенти от Юридическия факултет на Софийския университет...