Архив: Класирани кандидати

2017-08-10

1.

Александър Веселинов Димитров

2.

Ана Иванова Петрова 

3.

Божидар Бочев Пуков

4.

Весела Цветелинова Михайлова

5.

Виктория Миткова Колева

6.

Виолета Стоянова Готева

7.

Георги Ивов Христов

8.

Георги Стоянов  Стоев

9.

Гергана Иванова Иванова

10.

Господин Стоянов Тонев

11.

Дамян Атанасов Димов

12.

Деляна Бориславова Иванова

13.

Димитър Величков Руменчев

14.

Димитър Галинов Димитров

15.

Димитър Илиев Илиев

16.

Добрин Димитров Спасов

17.

Елена Костова Георгиева

18.

Емануил Дамянов Колев

19.

Зия Еркан Чобан 

20.

Ивайло Симеонов Перепечаев

21.

Йордан  Евгениев  Милев

22.

Катина Иванова Петрова

23.

Кристина Димитрова Димитрова 

24.

Любов Андреева Христова

25.

Любослав Красимиров Хинов

26.

Мария Любенова Коритска 

27.

Мария Сашова Атанасова

28.

Натали Венциславова Георгиева

29.

Николета Станимирова Безергянова 

30.

Панайот Васков Йотов

31.

Петър Миленов Петров

32.

Радостин Петров Йорданов 

33.

Силвия Иванова Йовчева

34.

Симеон Пламенов Стойчев 

35.

Славея Славова Иванова

36.

Снежина Божидарова Дацева

37.

София Теодорова Атанасова

38.

Таня Юлиянова Мирчева 

39.

Тоня Панайотова Пенева

40.

Цвета Гаврилова Гаврилова

41.

Цветомира Петрова Кочева