СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

2018-08-14

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В 29-та МЛАДЕЖКА НАУЧНА ШКОЛА „МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО” – ГР. КИТЕН 2018 г.

 

 

 1.  Александър Петков
 2.  Васил Пиралков
 3.  Велислав Ботов
 4.  Весела Михайлова
 5.  Виктор Марков
 6.  Габриела Иванова
 7.  Георги Христов
 8.  Господин Тонев
 9.  Дамян Димов
 10.  Даниил Михалев
 11.  Дияна Пачева
 12.  Добрин Спасов
 13.  Евгени Станоев
 14.  Елена Георгиева
 15.  Елена Кралева
 16.  Емануил Колев
 17.  Емил Николов
 18.  Зия Чобан
 19.  Ивайло Перепечаев
 20.  Кристиан Калчев
 21.  Любов Христова
 22.  Любослав Хинов
 23.  Людмила Костова
 24.  Мария Атанасова
 25.  Мария Коритска
 26.  Мария Лачова
 27.  Мария Чолакова
 28.  Мария Цветанова
 29.  Мирела Андреева
 30.  Натали Георгиева
 31.  Невена Чакалова
 32.  Панайот Йотов
 33.  Силвана Тонкова
 34.  Симона Сефтерска
 35.  Славея Иванова
 36.  Соня Соколова
 37.  Станислав Запрянов
 38.  Таня Мирчева
 39.  Томислав Тошков
 40.  Цветан Цветков
 41.  Цветомира Кочева
       

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

В срок до 17 август 2018 г. класираните кандидати следва да изпратят на имейл адрес info@shkolata.com следната информация:

 1.     Потвърждение на участието;
 2. Ска нирано копие на надлежно попълнена и подписана Декларация – съгласие за командироване .

Същата следва да бъде представена от кандидатите и в оригинал при пристигане на семинара.

 1. Предпочитания за настаняване

Имаме удоволствието да Ви информираме, че тазгодишното издание на Школата ще се проведе в хотел Green Park, гр. Китен, като  е предвидено настаняване на участниците в двойни стаи.

 1. Желание да се ползва от организиран от СУ „Св. Климент Охридски“ транспорт по маршрут гр. София – гр. Китен – гр. София.

Информация за часа и мястото на отпътуване както и списък на пътуващите ще бъдат публикувани допълнително в настоящия раздел „Новини“.