ПРОГРАМА

2018-08-31

Уважаеми участници,

Имаме удоволствеито да представим на Вашето внимание програмата за 29-то издание на Младежката научна школа "Модерното общество".

За Ваше удобство същата е на разположение и в pdf-формат, като може да бъде изтеглена от линка по-долу.

 

ПРОГРАМА НА 29-ТО ИЗДАНИЕ НА МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА ШКОЛА „МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ *

01 – 08 СЕПТЕМВРИ 2018 Г., ГР. КИТЕН

 

ЧАС

СЪБИТИЕ

01.09.2018 г.

/събота/

18:30 часа

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА 29-ТО ИЗДАНИЕ НА МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА ШКОЛА „МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 

„Правото на справедлив процес“

 • Добрин Спасов

20:30 часа

ВЕЧЕРЯ

02.09.2018 г.

/неделя/

08:00 - 10: 30 часа

ЗАКУСКА

10:30 - 12:30 часа

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 

„Право и закон“

 • Симона Сефтерска

 

„Право и закон.Справедливостта в правото и законодателството.“  

 • Цветан Цветков

 

„Фикцията, като доказателство за разграничението между представите за право и закон.“

 • Елена Кралева

 

„Правото извън закона“

 • Емил Николов
 • Станислав Запрянов

12:30 - 13:30  часа

ОБЯД

18:30 - 20:00 часа

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 

„Правна същност на брака. Бракът като специфична правна сделка“

 • Даниил Михалев

 

„Неравноправното законово положение на мъжа в брака или защо да не се женим“

 • Любослав Хинов

20:00 часа

ВЕЧЕРЯ

03.09.2018 г.

/понеделник/

08:00 - 10: 30 часа

ЗАКУСКА

10:30 - 12:30 часа

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 

„Защита на личните данни според Регламент 2016/679“

 • Славея Иванова
 • Невена Чакалова

 

„Данъчно третиране на Bitcoin“

 • Натали Георгиева

12:30 - 13:30  часа

ОБЯД

18:30 - 20:00 часа

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 

„Някои въпроси, свързани с наказателната отговорност на малолетните и непълнолетните; или как" dura lex, sed lex" не винаги е удачен вариант.“

 • Зия Чобан
 • Мария Коритска

 

„Количествено нарушение на съзнанието при обезщетението за неимуществени вреди.“

 • Дамян Димов

 

,,Корупция: същност, проявление, противодействие”

 • Габриела Младенова Иванова

 

„Лекарската грешка“

 • Мария Атанасова
 • Васил Пиралков
 • Виктор Марков

20:00 часа

ВЕЧЕРЯ

04.09.2018 г.

/вторник/

08:00 - 10: 30 часа

ЗАКУСКА

10:30 - 12:30 часа

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 

„Свобода-право-закон. Вещните субективни права като абсолютни права“        

 • Людмила Костова

 

„Възможност за заобикаляне на чл. 33 ЗС или не?“         

 • Мария Чолакова
 • Елена Георгиева

 

„Придобивния способ по чл. 78 ЗС“

 • Велислав Ботов

12:30 - 13:30  часа

ОБЯД

18:30 - 20:00 часа

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 

„Неоснователното обогатяване в хипотезата на "дадено - получено" с оглед на неосъществено основание“

 • Цветомира Кочева
 • Соня Соколова

 

„Правото на иск за унищожаемост на договор поради заплашване и законовата представа за ,,основателен страх““

 • Таня Мирчева

 

„Законната лихва и въпросите на Тълкувателно дело № 3/2017 г. на ОСГТК на ВКС“

 • Панайот Йотов

20:00 часа

ВЕЧЕРЯ

05.09.2018 г.

/сряда/

08:00 - 10: 30 часа

ЗАКУСКА

10:30 - 12:30 часа

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 

„Принципи на Правото на европейския съюз“

 • Дияна Пачева

 

„Pulvis et umbra sumus- умира ли националният суверенитет и право пред правото на ЕС?“

 • Георги Христов

 

" Правното действие на влязлото в сила съдебно решение противоречащо на правото на ЕС"

 • Димитър Илиев

12:30 - 13:30  часа

ОБЯД

18:30 – 20:00 часа

Представяне на програмите Еврогайдънс и Еразъм +

 • Ралица Янкова
 • Живко Христов

20:00 часа

ВЕЧЕРЯ

06.09.2018 г.

/четвъртък/

08:00 - 10: 30 часа

ЗАКУСКА

10:30 - 12:30 часа

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 

„Значение на националното законодателство за международното публично право“

–   Кристиан Калчев

–   Силвана Тонкова

 

 „Противоречие с материалноправни разпоредби като основание за недействителност на административните актове“ 

 • Господин Тонев

12:30 - 13:30  часа

ОБЯД

18:30 - 20:00 часа

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 

„Демокрацията през призмата на правовата държава и върховенството на закона“

 • Томислав Тошков

 

„Равенството и справедливостта като ценностни оценъчни критерии в правото и законотворчеството“

 • Мария Лачова

 

"Нерешимо уравнение ли е равенството между половете?"

 • Елеонора Дочева
 • Краси Димитрова

20:00 часа

ВЕЧЕРЯ

07.09.2018. г.

/петък/

08:00 - 10: 30 часа

ЗАКУСКА

10:30 - 12:30 часа

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ

"Развитие в застой ли е уредбата на дружествата със специална инвестиционна цел"

 • Силвия Йовчева

 

„Основни права на юридическите лица съгласно Европейската конвенция за защита правата на човека. Защита срещу нарушаването им от държавата.“ 

 • Александър Петков
 • Емануил Колев

12:30 - 13:30  часа

ОБЯД

18:30 - 20:00 часа

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ

„ Признаването на естествени права за животните като път към придобиването на негативна правосубектност.“

 • Весела Михайлова

 

„Проблемът за гражданската отговорност на изкуствения интелект в Европейският съюз“

 • Ивайло Перепечаев

20:00 часа

ВЕЧЕРЯ

08.09.2018 г.

/събота/

08:00 - 10: 30 часа

ЗАКУСКА

12:00 часа

ОТПЪТУВАНЕ

 

*Организаторите си запазват правото при необходимост да извършват размествания в графика за представянето на научните разработки.