Важна информация във врзка с COVID-19

2021-09-03

Уважаеми колеги,

Във връзка със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването и с оглед обезпечаване провеждането на Младежката научна школа „Модерното общество“ следва в срок до 14:00 часа на 08.09.2021 г. да изпратите на e-mail info@shkolata.com сканирано копие на някой от следите документи:

•             Валиден ваксинационен сертификат;

•             Удостоверение за преболедуване на COVID-19;

•             Отрицателен резултат от проведен до 72 часа от регистрацията за мероприятието PCR тест;

•             Отрицателен резултат от проведен до 48 часа от регистрацията за мероприятието бърз антигенен тест.

Съответният документ следва да бъде на разположение на участниците по време на цялото мероприятие.

По повод постъпи запитвания относно дрескода на мероприятието, информираме Ви, че същият е неофициален. При избора на облекло добре е да имате предвид, че с оглед спазване на наложените противоепидемични мерки, занятията ще се провеждат на открито.

Използването на предвидените лични предпазни средства срещу COVID-19 по време на цялото мероприятие е задължително!

На настоящия сайт можете да следите за предстоящото публикуване на Програмата на 32-та Младежка научна школа "Модерното общество", както и за важна информация във връзка с обявената извънредна епидемична .обстановка.